ईमेल भरणे जरुरी आहे!

पासवर्ड भरणे जरुरी आहे!

मेंबरशिप

नांव नोंदणी फी विषयी (मेंबरशिप फी विषयी) महत्वाचे:

आपण आम्हांस नांव नोंदणी फी खालील पर्यायांनी पाठवू शकता त्यासाठी विशेष सुचना:

 • नाव नोंदणी ही ऑनलाइन व प्रत्यक्ष भेट घेऊन करता येउ शकते.
 • नाव नोंदणी करिता संस्थेकडे आपली पुढील कागदपत्रे व संस्थेची फि भरावी लागेल.
 • पर्याय 1: ऑफलाईन

  1. नांव नोंदणी फी चेक अथवा डि.डि.(डिमांड ड्राफ्ट) व्दारे कुरियर/स्पीड पोस्टने पाठवावी.
  2. चेक किंवा डि.डि. 'शिवसहयाद्री वधु वर सुचक केंद्र' च्या नावे काढावा.
  3. चेक किंवा डि.डि खालील पत्यावर पाठवावा
  4. शिवसहयाद्री वधु वर सुचक केंद्र

   एस.एस. ३ ए २ रा मजला,

   शॉप नं. २७२,सेक्टर नं. ६ कोपरखैराणे,

   नवी मुंबई - ४०० ७०९.

    

   शिवसहयाद्री वधु वर सुचक केंद्र

   ३२५ वैदय प्राईड,

   यादवगोपाळ पेठ,

   सातारा.

  5. चेक सोबत आपले २ रंगीत फोटो व जन्म कुंडलीची २ झेरॉक्स प्रत पाठवावी

  पर्याय 1: ऑनलाईन

  1. आपण आम्हांस नांव नोंदणी फी आपल्या ऑनलाईन बॅंक खात्यातुन ट्रान्सफर किंवा जमा खालील नमुद खात्यात करू शकता.
  2. Account Name : Shivsahyadri vadhuvarsuchak Kendra

   Account No. : Saving Account 10316

   Bank : S.S. Bank , Vashi Branch

   IFSC CODE :

  3. आपल्या जवळील कोणत्याही बॅंकेत जाऊन आमच्या बॅंक खात्यात कॅश किंवा चेक जमा करू शकता.
  4. बॅंकेत चेक जमा केल्यावर आपले संपुर्ण नांवए आपला चेक नंबर व रक्कम नमुद करून आम्हांस ईमेल व्दारे कळावावे. आमचा ईमेल: info@shivsahyadrimatrimony.com
  5. आपला रंगीत फोटो ची JPG फाईल व जन्म कुंडली स्कॅनिंग करून PDF फाईल ईमेलव्दारे attach करून पाठवावी.
 • टीप: आपली नोंदणी करण्यापुर्वी सर्व नियम काळजीपुर्वक वाचावेत. आपण नांव नोंदणी अर्ज भरलात म्हणजेच आपणांस सर्व नियम मंजूर आहेत असे गृहीत धरण्यात येईल.
बँक अकाउंटची माहिती
नियम व अटी
 • एकदा भरलेली फी कोणत्याही कारणात्सव परत केली जाणार नाही.
 • नवीन नोंदणी झालेल्या स्थळांची माहिती वेबसाइट वर व प्रत्यक्ष भेट घेऊन ऑफिसमध्ये बघता येईल.
 • संस्थेच्या वेबसाइटवर स्थळांचे पत्ते व फोननंबर नसतात. अनुरूप असलेल्या स्थळांचा नोंदणी क्र. ऑफिसमध्ये कळवून त्याची माहिती घ्यावी.
 • फोन कार्यालयीन वेळेतच करावा. आपण दिलेल्या फॉर्ममधील फोननंबरवरुनच फोन करावा.
 • एका सभासदास फोनवरून एकावेळेस जास्तात जास्त ५ आईडी नंबरचे (स्थळांचे) फोननंबर मिळतील.
 • ऑफिस टाईमिंग सकाळी १०.०० ते १ व दुपारी ४ ते ७.
 • सभासदांना वधुवरांची यादी पाहणेस मिळेल. त्यामध्ये आपल्या अपेक्षेनुसार योग्यतेप्रमाणे जे स्थळ हवे असेल त्याचा नोंद्णी क्रमांक दिले नंतर नोंदणीनुसार संबंधीत स्थळाची माहिती दिली जाईल.
 • केंद्रा तर्फे सुचविलेल्या स्थळांना आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवावा.
 • संस्थेकडुन घेतलेल्या स्थळाची माहिती अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तिस किंवा संस्थेस देउ नये. तसे निदर्शनास आल्यास सभासदत्व रद्द करण्यात येईल.
 • विवाह ठरले नंतर तसे संस्थेस सुचित करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आपली माहिती, फोटो व कागदपत्रे परत देणे सोईचे होईल.
 • संस्थेमध्ये पुरवली जाणारी वधु/वर यांची माहिती स्वत: किंवा नातेवाइक (फॉर्म भरणारी व्यक्ति) यांनी स्वत:चे जबाबदारी वर दिलेली असते, तरी त्याची सत्यता पडताळून पहाणे ही प्रत्येकाची जवाबदारी आहे, त्यास संस्था जवाबदार राहणार नाही.
 • वरील प्रमाणे नियम मान्य असतील त्यांनीच या केंद्रात नोंदणी करावी.
 • नियम व अटी बदलण्याचा अधिकार केंद्राने राखुन ठेवला आहे.

Copyright © Shiv Sahyadri Vadhu Var Suchak Kendra. Designed and Developed by OneSoftDev. All rights reserved.

संपर्क: info@shivsahyadrimatrimony.com

1